Očkování

Rádi bychom Vám na našich stránkách poskytli nejnovější informace o účinnosti očkování, složení vakcín, reakcích na očkování a jejich akutních i chronických následcích. Také se zde dozvíte jak očkovat co nejbezpečněji a jak předcházet možným rizikům. V případě, že již stojíte před problémem následků vakcinace, budou pro vás informace o možnostech detoxikace jistě vítané.

Stále více lidí se zajímá o problematiku očkování a jeho následků z důvodů přibývajícího množství chronicky nemocných dětí. Dnešní děti jsou extrémně nemocné. Tak moc, že se za normu považuje několik zánětů uší nebo průdušek ročně, ale i chronické potíže. Děti opakovaně užívají antibiotika, a tak se pomalu začínají točit v bludném kruhu neustálých nemocí. Stav imunity dnešních dětí není „normální“ ve smyslu správný.

     Naše děti nemají díky očkování klasické dětské nemoci, nýbrž chronické zdravotní problémy. Zamysleme se včas nad tím, zda jsme udělali výměnou klasických infekčních nemocí za alergie, astma, hyperaktivitu, dyslexii a autismus dobrý obchod.

Každá mince má svůj rub a líc, žádná vakcína neposkytuje 100% ochranu a na druhou stranu každá vakcína přináší riziko vzniku nežádoucích účinků.

Ve světle nových poznatků by měla být rodičům umožněna svobodná volba rozhodovat o svém zdraví a zdraví svých dětí.

Nezavírejte oči před novými informacemi, naopak popřemýšlejte, udělejte si vlastní názor a jednejte v souladu se svým svědomím ku prospěchu vašich dětí, vašich blízkých i sebe samých.