Detoxikace vakcín

  • Znamená efektivní léčbu postvakcinačního poškození s použitím homeopaticky zpracované substance, jež způsobila problém
  • Reakce na detoxikaci ukazuje, že tato konkrétně podaná substance v hmotné podobě způsobila problém a současně ukazuje, že po dokončení detoxikace dojde ke zlepšení (pokrok ve vývoji, zmizení příznaků apod.)
  • Homeopatický detoxikační postup ve své základní formě spočívá v podávání homeopaticky zpracovaných substancí, jež způsobily problém, do formy známých globulek (cukrových kuliček) dle ověřeného schématu, a to 3x týdně po dobu 1 měsíce.

Tuto metodu při léčbě následků očkování podrobně propracoval holandský homeopatický lékař dr. Tinus Smits a nazval ji CEASE. Metoda zahrnuje postupnou detoxikaci všech vakcín, léků a dalších toxinů, kterým bylo dítě vystaveno.

  • CEASE terapie byla primárně vytvořená pro terapii dětí s postvakcinačním syndromem, brzy se osvědčila natolik, že je možné ji použít pro všechny možné civilizační choroby, jako jsou alergie, chronické infekce, autoimunitní onemocnění, ale i např. borelióza a mnoho dalších