Autismus po očkování

V říjnu 2014 se na mě obrátila maminka 2,5letého chlapce s podezřením na opožděný vývoj dítěte. Z homeopatického rozhovoru vyplývá, že je chlapec uzavřený ve svém světě, rodiče nevnímá. Oční kontakt navazuje sporadicky. Když se mu něco nelíbí, je vzteklý, podrážděný, agresivní, kouše, štípe, kope rodiče a čtyřletou sestru.

V šesti měsících byl hospitalizován pro silný průjem v nemocnici. Od té doby trpěl častějšími respiračními potížemi. V 11-ti měsících dostal antibiotika na zánět průdušek. Pátý den od podání se celý osypal vyrážkou. Antibiotika vysadili a dostal jiná (Ospen). Za 3 týdny se příznaky vrátily, byla diagnostikována angína, podáván Penicilin a poté pokračoval antibiotickou léčbou (Ospen). Následný měsíc měl silný kašel a zahlenění, diagnostikován zánět průdušek, podány antibiotika bez efektu, pomohly inhalace a míčkování. Za 2 měsíce - v červnu 2013 byl přeočkován Hexavakcínou v kombinaci se Synflorixem. V té době již chodil a adekvátně věku začínal mluvit. Po očkování jen ležel a plakal, chodit odmítal. Matka stav popisuje, jako by se vrátil zpět ve vývoji. V červenci měl 3 dny horečku, následně afty v ústech, v září týdenní hospitalizace v nemocnici pro průjmové onemocnění,  v říjnu zánět průdušek s antibiotiky. Přetrvávají respirační potíže. Poslední antibiotika měl v září 2014 na angínu (Ospen) doprovázenou laryngitickým záchvatem s dušením a zvracením hlenů. Vývoj od očkování na celý rok zastaven, brouká si a občas řekne ma-ma, při chůzi vtáčí špičky do středu. Jí pouze suché potraviny, převážně bílé pečivo. Matka ho krmí lžičkou - polévky, jogurt, ale sní jen pár lžiček. Sám jí rukama. Často se budí ve spánku, má noční můry, lze ho jen obtížně uklidnit. Probouzí se velmi brzy, okolo 4hod a už neusne. Odmítá kolektiv, hraje si sám, ale u ničeho nevydrží, spíše jen pobíhá po bytě. Někdy reaguje na matku, otce zcela ignoruje. Na sestru je agresivní, společně si nehrají.

 

Matka je se synem objednána do pedagogicko- psychologické poradny.

Chlapec při homeopatickém vyšetření vykazoval autistické rysy, vzhledem k zastavení přirozeného vývoje dítěte po očkování, byl nejprve doporučen homeopatický vakcinační detox.

 

Již první den po podání začal chlapec lépe reagovat na matku a zesílil se oční kontakt. Zlepšený stav přetrvával 14 dní. Poté se zhoršilo chování, chlapec byl agresivní a měl velké výkyvy nálad. K velkému překvapení rodičů začal říkat táta, vítá otce u dveří při příchodu z práce a je mnohem více mazlivý. Začal lépe vnímat sestru, několikrát si s ní hrál a vyhledával její pozornost. Chování se v dalším týdnu extrémně vyhrotilo, házel sebou na zem, bouchal hlavou do zdi, sám se kousal do ruky, byl velmi vzteklý a agresivní k rodičům a sestře. Matka měla poškrábané ruce i obličej. Po celou dobu detoxikace měl průjem a vytékající rýmu. Po dobu 14dnů se objevil ekzém na hýždích, který odezněl bez léčby.

Po skončení měsíčního homeopatického vakcinačního detoxu má velmi výrazný vztah k otci, reaguje na ostatní příbuzné, zavolají-li ho jménem, otočí se, začíná vnímat širší okolí. Začíná se smát. Nepobíhá chaoticky po bytě a s hračkami si hraje cíleně, úplně jinak než dříve. Snaží se mluvit.

Stále přetrvává nespavost a odmítání stravy, nosí plíny.

Na vyšetření v ped.-psych. poradně diagnostikován autismus.

Během následujícího měsíce měl horečku a kašel, stejnou virovou infekci měla sestra, zvládl bez antibiotik.

Vzhledem k příznivým reakcím na detoxikaci vakcíny byl celý cyklus ještě jednou zopakován. Chlapec už neměl žádné výkyvy v chování, agresivita byla mnohem menší, záchvaty vzteku mírnější, je veselý a často se směje. Začal reagovat na cizí lidi, používá více slov, v ped.-psych. poradně ho chválili jak hezky spolupracuje a překvapil je náhle nastupující rychlý rozvoj řeči. Pokrok ve vývoji je výrazný, upozorňuje na něj celé chlapcovo okolí. Stále přetrvává nespavost, která nyní trápí nejvíce rodiče. Noční můry nemá. Podán celkový homeopatický lék, po kterém se chlapec dvě noci stále budil, další dvě noci se vzbudil 2x a poté spal již celou noc. Při zhoršení spánku byl lék zopakován s velmi dobrým výsledkem.

Závěr: homeopatický vakcinační detox dokázal nastartovat přerušený psychomotorický vývoj dítěte. Chlapec nyní dělá velké pokroky, rodiče uvažují o nástupu do běžné školky. Od první návštěvy v homeopatické poradně uplynulo 6 měsíců, chlapec je bez akutních chorob.

Narušení přirozeného vývoje u dětí je bohužel velmi často způsobeno kombinací očkovacích vakcín. Vakcíny poškozují převážně imunitní, nervový a zažívací systém. Často dochází následně k rozvoji závažných chorob, jako je autismus, ADHD, dyslexie, epilepsie, autoimunitní choroby apod.

Přistoupíte-li k očkování individuálně, s respektem ke zdravotnímu stavu dítěte a případnou vhodnou úpravou očkovacího kalendáře, je možné eliminovat negativní následky a vyvarovat se nežádoucím reakcím, které mohou trvale ovlivnit zdraví dítěte.

Pokud chcete omezit rizika způsobená očkováním, rádi byste více informací o dané problematice nebo již řešíte následky vakcinace, rádi vám poskytneme odbornou pomoc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.