Současné vakcíny a jejich složení

 • Při očkování,  neboli vakcinaci,  je do organismu zaveden antigen, tedy látka vyvolávající odezvu imunitního systému pocházejícího z původního infekčního mikroorganizmu (viru či bakterie), s cílem podpořit tvorbu protilátek, které by měly fungovat jako ochrana proti onemocnění.
 • Současné vakcíny se skládají z antigenu, pomocných látek (konzervantů a rozpouštědel) a z adjuvans (soli hliníku), tedy látek zesilujících odpověď imunitního systému na antigen
 • Dále  obsahují vakcíny  různé zbytky (reziduální látky) pocházející z výrobních procesů a z kultivačních médií (roztoky solí, zbytky cizorodé DNA, cizorodé bílkoviny, antibiotika, mykotoxiny, glutamát a jiné).
 • Účinek adjuvancií (solí hliníku) nebyl během prvních cca 50 let plošného očkování vůbec zkoumán
 • Dle nejnovějších poznatků však soli hliníku, které jsou součástí vakcín, způsobují chronický zánět a mohou nastartovat autoimunitní reakci, pronikají do centrální nervové soustavy.
 • Novorozenci, kojenci i batolata dostávají při povinném očkování mnohonásobně více hliníku, než dovolují bezpečnostní limity!
 • V rámci povinného očkování v České republice je třeba dbát zvýšené opatrnosti v případě alergie na bílkovinu kravského mléka, protože vakcíny Infanrix hexa, Infanrix, Infanrix-Hib, Infanrix-IPV/Hib, Hexacima i Pediacel obsahují hovězí sérum a kasein, a také v případě alergie na vejce, protože vakcíny Priorix a Priorix Tetra jsou kultivovány na kuřecích embryích.


 • Vakcíny se testují pouze na zdravých dospělých jedincích a žádná z dětských vakcín nebyla před uvedením na trh testována na jedincích s nemocemi nebo rizikovými faktory.
 • Dávka vakcíny není přizpůsobována hmotnosti dítěte, stejnou dávku dostane pětikilové i dvacetikilové dítě!

   

KOMBINOVANÉ VAKCÍNY

 • Během posledních let se doslova zahustil očkovací kalendář, přibývá nemocí, proti kterým se očkuje a přibývá počet kombinovaných vakcín

Hexavakcína (Infanrix hexa) se skládá z antigenů proti šesti základním nakažlivým nemocem (záškrt, tetanus, dávivý kašel, dětská obrna, haemophilus influenzae typu b, hepatitida B)

 • V přirozené situaci by ale dítě nebylo nikdy vystavené všem nemocem současně!!

Nikdo nepopírá, že je nutné nechat dítě očkovat proti některým nemocem, ale opravdu jsou nutné všechny? Hepatitida B, která je součástí hexavakcíny, se přenáší pohlavní stykem, krví, slinami nebo drogami. Nemocná matka může nakazit své dítě, ale v jiných případech to prakticky moc nejde. V mnoha zemích je právě toto očkování nepovinné. Je tedy doopravdy nutné všechny děti očkovat kombinovanými vakcínami?