Možné reakce po očkování

 • U dětí se zdravou imunitou nespustí očkování žádnou poruchu, ale poškodí imunitní systém a dítě tím tedy postupně přibližuje k možnému onemocnění.

         Jak ale zareagují na očkování děti s oslabeným imunitním systémem?

 • U některých dojde k zatížení již tak oslabené imunity a očkování se stane poslední kapkou, jež nastartuje rozvoj poruch nervového systému (ochrnutí = hypotonie, encefalopatie = postižení mozku, narušení vývoje…), astmatu, ekzému, alergie, cukrovky atd.

 Vakcíny škodí dvěma hlavními mechanismy: TOXICITOU a účinkem na IMUNITNÍ SYSTÉM!

 

 • Po očkování vidíme celou škálu reakcí- od žádné až po ty nejvážnější.
 • U někoho nastane akutní reakce a/nebo prudké skokové zhoršení zdraví a u jiného dítěte se stav zhoršuje plíživě, postupně bez jednoznačných reakcí po očkování.
 • Děti též mohou zvládnout několik očkovacích dávek bez reakce, ale pak může přijít prudká reakce s nebo bez chronických následků.

               Nikdy není předem možné určit na kterou z očkovacích dávek a jakým způsobem dítě zareaguje.

I přes nepřítomnost akutní reakce na vakcínu může dojít k chronickému poškození zdraví!!!

        Akutní reakce

        Normální reakce je: teplota do 38,5 °C, otok v místě vpichu do cca 5cm, nevýrazné změny v chování (mrzutost, únava, spavost), odezní nejpozději do 48 hodin

 • Jakékoliv reakce přesahující výše uvedená kritéria je třeba hlásit ošetřujícímu lékaři. Ten poté veškeré údaje o nežádoucích účincích předá Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL). Hlášení podezření na nežádoucí účinky může provést i sám rodič dítěte elektronickou formou:

 https://www.vakciny.net/AKTUALITY/akt_2011_19.htm

             Reakce podléhající hlášení

 • Teplota vyšší než 38,5°C trvající více než dva dny nebo provázená dalšími příznaky
 • Kožní projevy (kopřivka, ekzém)
 • Dušnost
 • Otok obličeje nebo generalizovaný otok
 • Anafylaktický šok
 • Kloubní bolest trvající souvisle nebo s přestávkami více než 10 dní
 • Neutišitelný pláč, trvající nejméně 3 hodiny, doprovázený křikem ve vysokých polohách
 • Křeče s teplotou i bez ní
 • Mdloby
 • Syndrom spánkové apnoe (apnoická pauza) – krátkodobá zástava dechu
 • Hypotonicko-hyporeaktivní episoda -náhle vzniklá bledost, pokles nebo vymizení reakcí, snížený svalový tonus (do 24 hodin po očkování)
 • Syndrom Guillain-Barré- vznik do 30 dnů po očkování (autoimunitní onemocnění postihující nervovou soustavu- obvykle se projevující vzestupnou paralýzou začínající slabostí v nohou, která se šíří do horních končetin a obličeje)
 • Encefalopatie/ encefalitis (zánětlivé onemocnění mozku)
 • Zřetelné změny chování trvající jeden a více dní 
   
 • Časová souvislost by měla být hodnocena až do 30 dnů po očkování!!

 

Odhadovaná podhlášenost těchto reakcí je dle Státního ústavu pro kontrolu léčiv cca 98%!!!

 

               Chronické následky

         Vakcíny poškozují nejvíce:  IMUNITNÍ, NERVOVÝ A ZAŽÍVACÍ systém

 • Chronické poškození může nastat i bez proběhlé akutní reakce!!!

         Projevy narušení imunitního systému

 • Opakované, komplikované, chronické infekce -např. otitidy (záněty středního ucha), faryngitidy (streptokokové záněty nosohltanu), bronchitidy (záněty průdušek), laryngitidy (záněty hrtanu), infekce močových cest, kožní infekce apod., infekční onemocnění (hemofily, pneumokoky, meningokoky),  chronické virózy, zejména herpesviry, alergie, ekzémy, senná rýma, astma, potravinové alergie
 • Jakékoliv autoimunní onemocnění: artritis (dna), hepatitis (žloutenka), glomerulonefritis (zánět ledvin), alopecie (ztráta vlasů), Crohnova nemoc (chronický zánět střev) a ulcerózní kolitida (chronické onemocnění střevní sliznice), cukrovka 1.typu, zánět štítné žlázy, roztroušená skleróza, autismus…

         Projevy narušení nervového systému

 • Autoimunitní reakce, neurologické poškození, křeče/epilepsie, encefalopatie, encefalitida (zánětlivé onemocnění mozku), autismus, ADHD, dyslexie, poruchy učení, poruchy spánku, narušení pohybového vývoje, problémy s jemnou motorikou a mluvením, zřetelné změny chování

         Projevy narušení zažívacího systému

         V zažívacím systému máme 70% imunitního systému.

 • Alergizace vůči potravinám, které jsou konzumovány v době očkování, narušení střevní mikroflory a pomnožení patogenů, následně vznik propustného střeva, prosakování toxického odpadu střeva a nestrávených částí potravy s dalším drážděním imunitního systému a přímým toxickým vlivem na centrální nervovou soustavu, chronický zánět střev, nechutenství, neprospívání dítěte, propad v růstových percentilech, průjmy, zácpy, nadýmání, známky narušené střevní flóry, odmítání potravy, vybíravost v jídle, potravinové alergie, alergie na mléko